Modern zonterapi

Modern zonterapi / reflexologi

Zonterapi är en av världens äldsta läkekonster, tillsammans med akupunktur och ayurveda. Den har funnits i alla äldre kulturer och i alla världsdelar. Under de senaste 20 åren har terapin dock utvecklats mycket, speciellt vad det gäller rörelseapparaten (exempelvis muskler, skelett och leder).


Henrik Hellberg grundade, efter tolv års forsking, begreppet – den 3-dimensionella zonterapin. Den moderna zonterapin, med sitt 3-dimensionella zonsystem, är en naturlig fortsättning på den klassiska zonterapin. Idag är den dessutom internationellt känd genom tre världskongresser i reflexologi.


När H. Hellberg, i slutet av 70-talet, började med Zonterapi och sedan hade arbetat några år, blev han fascinerad över att metoden fungerade i sin enkla metodik. Dock hade han ett kritiskt tänkande mot den etablerade zonterapin och dess zonkartor över olika kroppsdelar. När människor kom med t.ex. specifika skador i rörelseapparaten, märkte han att zonkartorna inte alltid stämde. Motsvarande zon, för den del av rörelseapparaten där skadan var belägen, reagerade inte med smärta som den borde göra. Däremot svarade zonerna på andra ställen. Dessa upptäckter fick sedan ligga som underlag för hans forskning.


Den 3-dimensionella zonterapin bygger på ett strukturellt tänkande, vilket innebär att fotens vävnader alltid har sin motsvarighet i kroppens strukturer. Fotens undersida, plantarsida, har en speciell struktur bestående av fett och bindväv, som motsvarar kroppens organ. Fotens muskler motsvarar kroppen muskler, liksom fotens skelett och leder motsvarar kroppens skelett och leder. Medan fotens ovansida, dorsalsida, motsvarar hud och nerver.


Om det exempelvis uppstår en skelett- eller muskelskada i nacken, svarar de reflexologiska systemen med en ökad smärta inom motsvarande område i foten.

Modern zonterapi behandlar både invärtes och utvärtes problem, t.ex. besvär med mage och tarm eller smärtor och inflammationer i rörelseapparaten (som artroser och artriter). Terapiformens tyngdpunkt ligger i att behandla kroniska tillstånd.


Boka tid: Klicka här >>

Hur påverkar zonterapi kroppen?

Idag används zonterapi, med mycket goda resultat, oftast för att behandla kroniska åkommor. Den vanligaste klienten kommer ofta från den etablerade skolmedicinen, med en diagnos som lyder: ”det här får du lära dig att leva med”. Med hjälp av zonterapi kan dock de flesta bli bra oavsett om klienten tror på behandlingen eller inte.


Zonterapi är framförallt inflammationsläkande, vilket i sin tur gör att smärta och värk försvinner. Människokroppens kraftigaste verktyg för självläkning är just inflammation och feber, då dessa städar upp i kroppens bindvävsrum och får homotoxiner (mänskliga gifter) att utsöndras. Zonterapin höjer upp den så kallade inre elden (inflammation och feber) och får på så sätt kroniska åkommor att läka ut.


Detta är anledningen till att det ofta sker en först försämring, där gamla krämpor kommer tillbaka en kort tid under läkningsprocessen. Försämringen är ofta en nödvändighet för att kroppen ska kunna gå in i en läkningsfas och påbörja läkningsprocessen, eftersom besvären vid dessa tillfällen behöver aktualiseras.


Vi som arbetar med zonterapi skiljer på två typer av smärta, den synliga, medvetna smärtan och den dolda, omedvetna smärtan. Den synliga, medvetna smärtan gör sig påmind både i rörelse och i vila. Denna smärta har ofta sitt ursprung från våra organ, men visar sig utåt som en varningssignal.


Detta kan likas vid en bil där en varningslampa tänds då något är fel med motorn eller elektroniken. När detta sker lämnar vi in bilen på service och felet åtgärdas, men när vår kropp ger ifrån sig sin varningssignal sker inte detsamma. Den traditionella medicinen behandlar istället ofta detta genom att (synboliskt sett) stanna bilen och klippa av signallampan (med hjälp av smärtstillande, kortison etc.) och sedan låta bilen köra vidare som om inget hade hänt. Detta är en kortsiktig lösning som tyvärr kan leda till värre haverier senare i livet.


Den andra typen av smärta, den dolda, omedvetna smärtan är den som zonterapeuter arbetar med. Denna smärta är dold för oss eftersom vi är omedvetna om den i vår vardag. Vi kallar den för lagrad energi eller potentiell energi som kan användas till ett läkningsarbete.


När det uppstår ett problem med en kroppsdel (exempelvis nacken), sänds en signal till det autonoma nervsystemet. Detta nervsystem är sammanlänkat med alla delar i kroppen och fungerar som vår inre organisatör. Då det autonoma nervsystemet tar emot denna signal skickar det signalen vidare, bl.a. till fötterna och den motsvarande zonen (i detta fall nacken). Väl där lagras smärtan som lägesenergi.


När en zonterapeut arbetar med den aktuella zonen (nacken), blir den dolda smärtan till en synlig, medveten smärta. Dessutom omvandlas den lagrade lägesenergin till rörelseenergi, vilken sänds, via det autonoma nervsystemet, tillbaka till den aktuella kroppsdelen (nacken) och ger området ett energitillskott.

Hur många behandlingar behövs?

Alla människor är olika och två människor som söker för samma problem kan därför behöva olika många behandlingar. För vissa kan tre behandlingar räcka, medan det för andra kan behövas fem till åtta behandlingar, och i ett fåtal fall fler än så.


Då det inte på förhand går att svara på exakt hur många behandlingar som kommer att krävas i varje enskilt fall, är det önskvärt att börja med en serie om tre behandlingar. Därefter utvärderar vi resultatet och kommer överrens om hur vi ska gå vidare. Dessa tre behandlingar bör om möjligt ske med ungefär 7-14 dagars mellanrum.


Boka tid: Klicka här >>

Tidsbokning

Boka tid: Klicka här >>


Pris

Behandling 50 minuter

550 kr / 450 kr för pensionärer

(inkl. moms)


Behandling 75 minuter

700 kr / 600 kr för pensionärer

(inkl. moms)

Betalsätt

Kontokort

Swish

Presentkort


Friskvårdspeng

Behandlingarna

är giltiga

för friskvårdspeng.

Mail

info@bluelotusalternativhalsa.se


Telefon

0736174835


Besöksadress

Riddersviksvägen 145

165 72 Hässelby

Hässelby Villastad

Källa: Team Hellberg Zonterapi AB